Ảnh chụp thử từ điện thoại Sony Honami với camera 20 ‘chấm’

Ảnh được cho là Sony i1 Honami. Trái với mong đợi, các tấm hình chụp trong điều kiện thiếu sáng khá mờ, nhiễu, không chi tiết dù nước ảnh sáng. Tuy nhiên, thông tin file EXIF cho thấy điện thoại dùng phần mềm chưa phải bản hoàn thiện là 14.1.G.2.86_9_f200 và chất lượng ảnh có […]